DMCA

Thông báo vi phạm bản quyền

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo xuất hiện trên trang web đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. WikiXP tuân thủ Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) của liên bang bằng cách phản hồi các thông báo về cáo buộc vi phạm tuân thủ DMCA và các luật hiện hành khác. Là một phần trong phản hồi của chúng tôi, chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu nằm trên trang web do WikiXP kiểm soát hoặc vận hành bị cho là vi phạm, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với nhà phát triển đã gửi tài liệu bị ảnh hưởng. để họ có thể đưa ra thông báo phản đối, cũng theo DMCA.

Gửi thông báo vi phạm

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó vi phạm bản quyền của bạn trên trang web này. Bạn có thể gửi thông tin tới [email protected] .